Video: online etiquette

Tips

  1. Moet je een belangrijk gesprek voeren? Dit doe je best face-to-face.
  2. Kan je het gesprek niet face-to-face voeren? Organiseer dan een videocall. 
  3. Degene die de online meeting plant laat vooraf een agenda rondgaan. Hierin wordt beknopt besproken wat het probleem en de eventuele bespreekpunten zijn. Dit om het de meeting zo kort en beknopt mogelijk te houden.
  4. Zet je camera aan en vraag aan de andere deelnemers om hetzelfde te doen.
  5. Kijk naar de camera en hou je gezicht in het midden. Zorg voor voldoende licht zo zorg je ervoor dat het non-verbale niet verloren gaat.
  6. Zorg dat achtergrond geluiden niet afleidend zijn. Hou je huisgenoten en of huisdieren buiten beeld.
  7. Voer je videocall uit op een rustige plek
  8. Gebruik een headset indien nodig.
  9. Bel enkele minuten eerder in om je geluid en beeldkwaliteit te testen.