Opdracht: Communiceer KORTAF

Je houdt je mail Kort door:

K ortaf

O nderwerp

R esultaat

T ijdsaanduiding

A ctie

F eitelijk

Onderwerp: Voeg het onderwerp in de onderwerpregel. Zorg dat deze duidelijk samenvat waarover de mail gaat. 

Resultaat: Geef in de mail aan wat het resultaat is dat je graag wilt zien.

Tijdsaanduiding: Geef door middel van een Tijdsaanduiding aan wanneer de deadline is

Actie: geef door welke Acties je daarbij van de ander verwacht

Feitelijk: houd het Feitelijk. Emoties, aannames en interpretaties behoren niet in een mail.

Probeer nu zelf een mail KORTAF op te stellen door middel van deze stappen. 

Proficiat!

 

je hebt de module prioriteiten opstellen afgerond. Wil jij meer informatie over het inplannen van je taken en andere tips en tricks? 

Klik dan op volgende hoofdstuk om de volgende les te volgen!